WWW.M-AUTOBOT.COM - LED แอลอีดี /ป้ายตัวเลขLED/ Circuit วงจร / Clock นาฬิกา /Digital clock นาฬิกาดิจิตอล/ 7-Segment ตัวเลข /ไฟกระพริบ /วงจรนับ 00-99/นับขึ้น/นับลง/project/เรียนเขียนโปรแกรม

M-AUTOBOT Technology
WWW.M-AUTOBOT.COM
Suphanburi,THAILAND
Creat 03/2008(2551)

Make your ideas.
Make your moneys.
Make your jobs.


Mr.M / คุณเอ็ม
E-mail = member@m-autobot.com
TEL. = 094-2941415
Line = 0942941415
Line ID = 0942941415

อัพเดทงานLED วงจรใหม่ๆได้ที่
เพจ Facebook = ทำป้ายตัวเลข ป้ายled วงจรทำป้ายled

Click!!
สนใจสินค้าตัวไหน โทรสอบถามได้ครับ
รับผลิตป้ายตัวเลขราคาประหยัด รับผลิตวงจรขับเลขทุกรูปแบบราคาประหยัด โทรสอบถามได้ครับ

เปิดรับทีมบริหาร 90 ตำแหน่ง(12/01/2020) ของ WWW.M-AUTOBOT.COM โซนงาน LED
มีกรรมสิทธิ์และรายได้ของเวป ในอนาคตต่อไป (รับช่วงต่อ) มีCEO 1-10 ตำแหน่ง (ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
รับจังหวัดละ 1 ท่าน(อาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม) ถ้าเป็นร้านป้าย จะพิจารณา พิเศษ เป็นบุคคลทั่วไป หรือ นักเรียน นักศึกษา ไฟแรง จะเพิ่มเป็นทีมให้อีก 1-6 ทีม แยกออกมา
(กรุงเทพ ยังไม่มี เนื่องจากมีคนอยู่มากอาจรับแล้วแบ่งเขต ขอคิดอีกทีครับ)
โทรหรือไลน์ ติดต่อได้ที่ 094-2941415
M-AUTOBOT Technology
WWW.M-AUTOBOT.COM
Suphanburi,THAILAND
Creat 03/2008(2551)

Make your ideas.
Make your moneys.
Make your jobs.


Mr.M
E-mail = member@m-autobot.com
TEL. = 094-2941415
Line = 0942941415
Line ID = 0942941415

อัพเดทงานLED วงจรใหม่ๆได้ที่
เพจ Facebook = ทำป้ายตัวเลข ป้ายled วงจรทำป้ายledสนใจสินค้าตัวไหน โทรสอบถามได้ครับ
รับผลิตป้ายตัวเลขราคาประหยัด รับผลิตวงจรขับเลขทุกรูปแบบราคาประหยัด โทรสอบถามได้ครับ


M-AUTOBOT LED
สินค้า ของเรา / My Product

ราคาจะทะยอยลงนะครับ ราคาบางตัวที่แน่นอนแล้วครับ มีดังนี้

ป้าย ตัวเลข 3.5 นิ้ว 5 หลัก
-แบบใช้ นับขึ้น-ลง ปุ่มกด ข้างกล่อง 2,300 บาท
-แบบ รับค่าRS-232 แล้วแสดงผลเลข = 2,400 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ เสียบจากด้านนอกกล่อง ไม่รวมค่าส่ง

ป้าย ตัวเลข 6 นิ้ว 2 หลัก
-แบบใช้ นับขึ้น-ลง ปุ่มกด ข้างกล่อง 2,120 บาท
-แบบ ใช้นับ เวลาบาสเก็ตบอล 24วินาที ปุ่มกด ข้างกล่อง = 2,220 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ เสียบจากด้านนอกกล่อง ไม่รวมค่าส่ง

ป้ายตัวเลข LED 6นิ้ว 3 หลัก ลงกล่อง (ตัวจ่ายไฟด้านนอก)
-แบบ counter นับจำนวน ขึ้น-ลง = 2,470 บาท
-แบบ รับค่าRS-232 แล้วแสดงผลเลข = 2,570 บาท
-แบบ แสดงอุณหภูมิ = 2,700 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ เสียบจากด้านนอกกล่อง ไม่รวมค่าส่ง

ป้ายตัวเลข LED 10 นิ้ว 3 หลัก ลงกล่อง (ตัวจ่ายไฟด้านนอก)
-แบบ counter นับจำนวน ขึ้น-ลง = 4,200 บาท
-แบบ รับค่าRS-232 แล้วแสดงผลเลข = 4,250 บาท
-แบบ แสดงอุณหภูมิไม่มีทศนิยม =4,450 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ เสียบจากด้านนอกกล่อง ไม่รวมค่าส่ง


ป้ายนาฬิกา LED 4 หลัก ชั่วโมง-นาที
ตัวเลข ขนาด 6 นิ้ว ราคา กำลังคำนวณราคา
ตัวเลข ขนาด 8 นิ้ว ราคา กำลังคำนวณราคา
ตัวเลข ขนาด 10 นิ้ว ราคา 5,100 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ เสียบจากด้านนอกกล่อง ไม่รวมค่าส่ง


ป้ายนาฬิกา LED 4 หลัก ชั่วโมง-นาที
ตัวเลข ขนาด 6 นิ้ว กล่องบาง ราคา 3,700 บาท
ตัวเลข ขนาด 6 นิ้ว กล่องหนา ราคา 3,200 บาท
ตัวเลข ขนาด 8 นิ้ว ราคา 4,200 บาท
ตัวเลข ขนาด 10 นิ้ว ราคา 5,100 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ เสียบจากด้านนอกกล่อง ไม่รวมค่าส่ง


ราคาจะทะยอยลงนะครับ ราคาบางตัวที่แน่นอนแล้วครับ มีดังนี้

ป้าย แสดงอุณหภูมิ มีทศนิยม ตัวเลข 3.5 นิ้ว 5 หลัก ราคา 2,550 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ เสียบจากด้านนอกกล่อง ไม่รวมค่าส่ง

ป้ายตัวเลข LED 10 นิ้ว 3 หลัก ลงกล่อง (ตัวจ่ายไฟด้านนอก)
-แบบ แสดงอุณหภูมิไม่มีทศนิยม =4,450 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ เสียบจากด้านนอกกล่อง ไม่รวมค่าส่ง


ป้ายตัวเลข ราคาแก๊ส 4 หลัก 1 แถว
ตัวเลข ขนาด 6 นิ้ว ราคา กำลังคำนวณราคา
ตัวเลข ขนาด 8 นิ้ว ราคา กำลังคำนวณราคา
ตัวเลข ขนาด 10 นิ้ว ราคา 4,900 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ เสียบจากด้านนอกกล่อง ไม่รวมค่าส่ง

ป้ายตัวเลข ราคาน้ำมัน 4 หลัก
ตัวเลข ขนาด 6 นิ้ว ราคา กำลังคำนวณราคา
ตัวเลข ขนาด 8 นิ้ว ราคา กำลังคำนวณราคา
ตัวเลข ขนาด 10 นิ้ว ราคาแถวละ 5,000 บาท ต่อ 1 ป้าย
กล่องควบคุมราคา 1,300 บาท

ตัวอย่างการคิดราคา ถ้าต้องการทำแบบ 6 ชนิดน้ำมัน ขนาด 10 นิ้ว ก็ต้องซื้อ ป้ายเลข 10 นิ้ว 6 ป้าย กับ กล่องควบคุมราคา 1 ชุด
ราคาจะเท่ากับ 5,000 x 6 ป้าย = 30,000 บาท
กล่องควบคุมราคา 1 ชุด = 1,300 บาท
รวม 31,300 บาท
ตัวอย่างการคิดราคา ถ้าต้องการทำแบบ 4 ชนิดน้ำมัน ขนาด 10 นิ้ว ก็ต้องซื้อ ป้ายเลข 10 นิ้ว 4 ป้าย กับ กล่องควบคุมราคา 1 ชุด
ราคาจะเท่ากับ 5,000 x 4 ป้าย = 20,000 บาท
กล่องควบคุมราคา 1 ชุด = 1,300 บาท
รวม 21,300 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ และสายไฟสัญญาณ ไม่รวมค่าส่ง


ป้ายตัวเลข ราคาน้ำมัน 4 หลัก แบบตัวเลขยึดแผ่นเหล็ก ไม่ลงกล่อง
ตัวเลข ขนาด 6 นิ้ว ราคา กำลังคำนวณราคา
ตัวเลข ขนาด 8 นิ้ว ราคา กำลังคำนวณราคา
ตัวเลข ขนาด 10 นิ้ว ราคาแถวละ 3,990 บาท ต่อ 1 ป้าย
กล่องควบคุมราคา 1,300 บาท

ตัวอย่างการคิดราคา ถ้าต้องการทำแบบ 6 ชนิดน้ำมัน ขนาด 10 นิ้ว ก็ต้องซื้อ ป้ายเลข 10 นิ้ว 6 ป้าย กับ กล่องควบคุมราคา 1 ชุด
ราคาจะเท่ากับ 3,990 x 6 ป้าย = 23,940 บาท
กล่องควบคุมราคา 1 ชุด = 1,300 บาท
รวม 25,240 บาท
ตัวอย่างการคิดราคา ถ้าต้องการทำแบบ 4 ชนิดน้ำมัน ขนาด 10 นิ้ว ก็ต้องซื้อ ป้ายเลข 10 นิ้ว 4 ป้าย กับ กล่องควบคุมราคา 1 ชุด
ราคาจะเท่ากับ 3,990 x 4 ป้าย = 15,960 บาท
กล่องควบคุมราคา 1 ชุด = 1,300 บาท
รวม 17,260 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ และสายไฟสัญญาณ ไม่รวมค่าส่ง


ราคาจะทะยอยลงนะครับ ราคาบางตัวที่แน่นอนแล้วครับ มีดังนี้

ป้าย บอกเลขหน้าหนังสือสวดมนต์ ใช้ในวัด โบสถ์
ตัวเลข LED 6 นิ้ว 3 หลัก พร้อมแป้นกดตัวเลข ลากสายยาว 5 เมตร ราคา 3,400 บาท
ตัวเลข LED 8 นิ้ว 3 หลัก พร้อมแป้นกดตัวเลข ลากสายยาว 5 เมตร ราคา กำลังคำนวณราคา
ตัวเลข LED 10 นิ้ว 3 หลัก พร้อมแป้นกดตัวเลข ลากสายยาว 5 เมตร ราคา 4,950 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ เสียบจากด้านนอกกล่อง/ไม่รวมค่าส่ง

ราคาจะทะยอยลงนะครับ ราคาบางตัวที่แน่นอนแล้วครับ มีดังนี้

ป้าย คะแนนสกอร์บอร์ด LED แบบมีเลขเวลา นับขึ้น-ลง และ คะแนน ทีมA 2 หลัก ทีม B 2หลัก
ตัวเลข เวลา 3.5 นิ้ว ตัวเลขคะแนน 3.5 นิ้ว ราคา 3,900 บาท
ลากสายสวิตช์กด 5 เมตร
ราคา 3,900 บาท
ราคาไม่รวมตัวจ่ายไฟ เสียบจากด้านนอกกล่อง/ไม่รวมค่าส่ง

แบบตัวกล่อง


ป้ายราคาแก๊ส 10นิ้ว ลงกล่อง

วงจรทำป้ายร้านทองแผ่นเลข LED ขนาดเลข 6 นิ้ว
- ราคา 308.- บาท/แผ่น
- พร้อมใส่หลอดแล้ว สีแดง
- สำหรับประกอบงานเอง
- ขั้วต่อ 8 ขา / ไฟเลี้ยง 1 เส้น segment a-g 7 เส้น
- คอมมอน อาโนด
-ไฟเลี้ยง 6-12Vdc (กินกระแส 600mA@12V)


แผ่นเลข LED ขนาดเลข 8 นิ้ว
- ราคา 399.- บาท/แผ่น
- พร้อมใส่หลอดแล้ว สีแดง
- สำหรับประกอบงานเอง
- ขั้วต่อ 8 ขา / ไฟเลี้ยง 1 เส้น segment a-g 7 เส้น
- คอมมอน อาโนด
-ไฟเลี้ยง 6-12Vdc (กินกระแส 700mA@12V)แผ่นเลข LED ขนาดเลข 9 นิ้ว
- ราคา 540.- บาท/แผ่น
- พร้อมใส่หลอดแล้ว สีแดง
- สำหรับประกอบงานเอง
- ขั้วต่อ 8 ขา / ไฟเลี้ยง 1 เส้น segment a-g 7 เส้น
- คอมมอน อาโนด
-ไฟเลี้ยง 6-12Vdc (กินกระแส 700mA@12V)


แผ่นเลข LED ขนาดเลข 10 นิ้ว
- ราคา 580.- บาท/แผ่น
- พร้อมใส่หลอดแล้ว สีแดง
- สำหรับประกอบงานเอง
- ขั้วต่อ 8 ขา / ไฟเลี้ยง 1 เส้น segment a-g 7 เส้น
- คอมมอน อาโนด
-ไฟเลี้ยง 6-12Vdc (กินกระแส 700mA@12V)

รูปแผ่นเลข LED ขนาดเลข 10 นิ้วเปิดรับสมัคร ดีลเลอร์ ผลิตวงจร
สำหรับผู้สนใจหางานทำเพิ่ม หารายได้ขยายธุรกิจ,ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน หรือผลิตขาย
-ท่านสามารถนำแผ่นวงจรที่ทางเราคิดไปประกอบ ผลิตขายได้
-ท่านสามารถรับงานมาแล้ว ทางเราออกแบบวงจรให้ได้ตามต้องการ
สอบถามรายละเอียด โทร 094-2941415


เปิดรับสมัคร ดีลเลอร์ ผลิตป้ายตัวเลขร่วมกัน
สำหรับผู้สนใจหางานทำเพิ่ม หารายได้ขยายธุรกิจ,ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน หรือผลิตขาย
ธุรกิจร้านป้ายต้องการ ขยายงาน LED เพิ่ม
-ท่านสามารถนำแผ่นวงจรที่ทางเราคิดไปประกอบ ผลิตขายได้
-แนะนำการใช้วงจรที่ทางเรามีไปประยุกต์ใช้ ในงานป้ายตัวเลขต่างๆ
แนะนำวิธีการผลิตป้ายตัวเลข ให้
สอบถามรายละเอียด โทร 094-2941415


สนใจเป็นเฟรนส์ไชส์
สอบถามรายละเอียด โทร 094-2941415


ศูนย์เรียนรู้ประกอบป้ายตัวเลข LED M-AUTOBOT.COM สุพรรณบุรี
-สำหรับผู้สนใจต้องการ ประกอบป้ายเป็นจริงๆ นะครับ ยินดีให้ความรู้ แบ่งปันครับ และลงประกอบงานจริง
ถ้ามาไกล ก็มีรีสอร์ทหลายแห่งเช่าพักครับ / ถ้าไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายมาก นำเต๊นต์มากางได้เลย ที่ให้กางเต๊นต์มีครับ
ที่ตั้ง อยู่ที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ครับ ก่อนมาโทรสอบถามได้ครับ
โทรติดต่อล่วงหน้าก่อนมาครับ เพราะเพิ่งเริ่มเปิด จะได้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
สอบถามรายละเอียด โทร 094-2941415

เงื่อนไข เบื้องต้น
-ไม่รับงานระหว่างเรียนรู้ใหม่
-หากท่านมีทุน ให้ทำสต๊อคจะดีกว่า
-ควรสต๊อคของบางอย่างก่อนรับงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการรับงานเปิดโปรเจ็คใหม่
-สำหรับท่านที่สนใจอยากทำป้ายตัวเลขLED หรือสนใจนำวงจรต่างๆ ในเวป WWW.M-AUTOBOT.COM ไปต่อยอดทำขาย ทำป้ายขาย
-สามารถโทรหรือไลน์ขอซื้อ แผ่นปริ้นท์ตัวเลขไม่ลงหลอด แผ่นวงจรขับยังไม่ได้ลงอุปกรณ์ และ รายละเอียดอะไหล่ ได้ที่ โทร.094-2941415 Line:0942941415
-เมื่อได้แผ่นปริ้นท์วงจรแล้วท่านสามารถผลิตในราคาทุนได้เลย ส่วนที่ต้องจ่ายเรา มีแค่ ไอซีหลัก 40ขา(จ่ายประมาณ200-400บาท/ตัว แล้วแต่ราคาขึ้นลงในขณะนั้นๆ) ตัวเดียวเท่านั้น ส่วนอื่นๆ บอกที่ซื้อและไอซีให้ทั้งหมด และเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตและการต่อเลขแบบต่างให้M-AUTOBOT ROBOTICS


M-AUTOBOT CIRCUIT


M-AUTOBOT SHOP
ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดข้อมูลเก่า สินค้าและราคาเก่า ของปี 2551-2561 สงสัยโทรสอบถาม ครับ

-XXXX
บทสวดจักรพรรดิ 108จบ นำสวดโดยหลวงตาม้าภูมิอากาศ ณ ปัจจุบันM-AUTOBOT Technology
WWW.M-AUTOBOT.COM
Creat 03/2008(2551)

Technology and Knowledge Web Site.
Make your ideas.
Make your moneys.
Make your jobs.


Mr.M
TEL. 094-2941415
TEL.
Line ID =

Line ID =
Email = member@m-autobot.com
Suphanburi,THAILAND
ติดต่อ.
คุณ เอ็ม
โทร. 094-2941415
Line ID =
สุพรรณบุรี
อี-เมล = member@m-autobot.com


M-AUTOBOT Module Mix Circuit


M-JX001 บอร์ด-XXXX
M-AUTOBOT LED

How to made Zone
การทำป้าย LED เบื้องต้น//How to made- Making Basic LED Banner-- Click ดู //Free!! แจกฟรี กดดูแล้วsave ไว้ได้เลยครับ ไฟล์ PDF
สูตร คำนวณ หาค่าตัวต้านทาน เพื่อต่อกับหลอด LED
หาค่าตัวต้านทาน(R) กรณีต่อหลอดอนุกรม(หลอดธรรมดาที่ไม่ใช่หลอดแบบ1วัตต์)
ค่าตัวต้านทาน(R) = [ แรงดันแหล่งจ่ายที่จะใช้ - (แรงดันหลอด x จำนวนหลอด) ] / 0.01(สีแดง ใช้ 0.01)


v002 ทำป้าย OPEN แล้วใช้วงจรกระพริบ 48 แบบใส่เข้าไป
v002-2 ทำป้าย OPEN แล้วใช้วงจรกระพริบ 48 แบบใส่เข้าไป
v004 ทำป้ายว่าง รถTaxi แล้วใช้วงจรกระพริบ 48 แบบใส่เข้าไป

ทำป้าย OPEN แล้วใช้วงจรกระพริบ 48 แบบใส่เข้าไป

v040 ตัวอย่างการใช้วงจรกระพริบ 1ช่อง 2ช่องใส่เข้าไปในป้าย
v060 ตัวอย่างการป้ายLED ตัวหนังสือ2ชั้น ใช้วงจร 1ช่อง ทำขอบ


ป้ายอักษร Indoor// Moving Messages board
v003 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 5x21 หลอด ขยาย2เท่า มีไฟวิ่งที่ขอบ(ใช้วงจร48แบบ)
v008 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 8x21 หลอด ขยาย2เท่า วัด-แสดงผล อุณหภมิได้
v050 v050-2 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 8x30 หลอด ขยาย2เท่า
v016 v016-2 v016-3 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 8x30 หลอด
v017 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 11x60 หลอด
v062 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 8x60 หลอด ขยาย2เท่า
v036 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 5x16 หลอด
v065 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 12x21 หลอด สีขาว

สินค้า : ป้ายอักษรวิ่ง ภาษาอังกฤษ LED 5 x 21 หลอด // Moving messages board 5x21 LED
Model : M5X21
การใส่ข้อความ : ป้อนข้อมูลด้วยแป้นกดขนาดเล็ก
** มีระบบนาฬิกาในตัว // สามารถแสดงเป็นนาฬิกาได้
บันทึกได้ : 30000 ตัวอักษร
ใช้ไฟฟ้า : 12 โวลท์
ขนาด : หน้ากว้าง 9 x 35 ซม.(ขนาดรวมแผ่นปริ้น)
แบบไม่ลงกล่อง
สีแดง----@ 1500 บาท ไม่มีอะแด็ปเตอร์ 12 โวลท์ 800mA (120.-) / ไม่รวมค่าจัดส่ง(80.-)
สีน้ำเงิน--@ 1600 บาท ไม่มีอะแด็ปเตอร์ 12 โวลท์ 800mA (120.-) / ไม่รวมค่าจัดส่ง(80.-)
สีเขียว---@ 1700 บาท ไม่มีอะแด็ปเตอร์ 12 โวลท์ 800mA (120.-) / ไม่รวมค่าจัดส่ง(80.-)
สีขาว----@ 1800 บาท ไม่มีอะแด็ปเตอร์ 12 โวลท์ 800mA (120.-) / ไม่รวมค่าจัดส่ง(80.-)v014 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 5x21 หลอด สีเขียว
v014-2 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 5x21 หลอด สีแดง
v014-3 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 5x21 หลอด สีขาว
v014-4 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 5x21 หลอด สีขาว ลองใช้ทำเป็นป้าย OPEN
v014-5 ป้ายอักษรวิ่งขนาด 5x21 หลอด สีน้ำเงินสินค้า : ป้ายอักษรวิ่ง ภาษาไทย-อังกฤษ LED 8 x 30 หลอด // Moving messages board 8x30 LED
Model : M8X30
การใส่ข้อความ : ป้อนข้อมูลด้วยแป้นกดขนาดเล็ก // หรือ ป้อนด้วยคอมพิวเตอร์
** มีระบบนาฬิกาในตัว // สามารถแสดงเป็นนาฬิกาได้
*** แสดง สระอุ สระอู ด้านล่างไม่ได้
บันทึกได้ : 30000 ตัวอักษร
ใช้ไฟฟ้า : 12 โวลท์
ขนาด : หน้ากว้าง 9 x 35 ซม.(ขนาดรวมแผ่นปริ้น) // ขนาด LED แสดงผล หน้ากว้าง 8 x 30 ซม.
ราคาแบบ ไม่ลงกล่อง
สีแดง----@ 2000 บาท ไม่รวมอะแด็ปเตอร์ 12 โวลท์ 800mA (120.-) / ไม่รวมค่าจัดส่ง(80.-)
สีเขียว---@ 2300 บาท ไม่รวมอะแด็ปเตอร์ 12 โวลท์ 800mA (120.-) / ไม่รวมค่าจัดส่ง(80.-)Click ดู Clip VDO ประกอบสินค้า
Click ดู Clip VDO ประกอบสินค้า
Click ดู Clip VDO ประกอบสินค้า// ป้ายสีเขียว(Green)

ป้ายไฟวิ่ง 8X30 ทำด้วยหลอดแบบ 4 ขา ราคาจะสูงกว่า แบบที่ทำด้วย หลอด 5mm. 2 ขาป้ายอักษรขนาด 5x5 3 หลัก ใช้แสดงวันอาทิตย์-เสาร์ เป็นภาษาอังกถษ /ใช้ 5 VDC /input BCD 4เส้น+GND//ราคา 1000.- บาท


-XXXX

วงจรใช้ทำป้ายอักษรวิ่ง Indoor

คู่มือการใช้งาน กดป้อนอักษร ป้ายอักษรวิ่ง 8x30หลอด(ดูอันนี้แทนไปก่อนใกล้เคียงกัน) -- Click ดู // ไฟล์ PDF

วงจรทำป้ายอักษรวิ่ง ขนาด 5x21หลอด แบบต่อไฟเลี้ยง 5 โวลท์
ตัวนี้แสดงภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น การแก้ไขข้อความ ต้องป้อนด้วยคีย์กด 5 ปุ่ม ไม่สามารถป้อนด้วยคอมพิวเตอร์
ใช้แรงดัน 5 โวลท์ // บันทึกได้ 30000 อักษร
ราคาแบบสายแพ 1 เมตร ทำแป้นกดเอง ราคา 360.- บาท
ราคาแบบสายแพมีแป้นกดให้แล้ว ราคา 400.- บาท


วงจรทำป้ายอักษรวิ่ง ขนาด 5x21หลอด แบบไฟเลี้ยง 12-24 โวลท์
ตัวนี้แสดงภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น การแก้ไขข้อความ ต้องป้อนด้วยคีย์กด 5 ปุ่ม ไม่สามารถป้อนด้วยคอมพิวเตอร์
ใช้แรงดัน 12-24 โวลท์ // บันทึกได้ 30000 อักษร
ราคาแบบสายแพ 1 เมตร ทำแป้นกดเอง ราคา 430.- บาท
ราคาแบบสายแพมีแป้นกดให้แล้ว ราคา 470.- บาท


วงจรทำป้ายอักษรวิ่ง ขนาด 5x21หลอด แบบต่อไฟเลี้ยง 5 โวลท์ // มีระบบนาฬิกา
ตัวนี้แสดงภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น การแก้ไขข้อความ ต้องป้อนด้วยคีย์กด 5 ปุ่ม ไม่สามารถป้อนด้วยคอมพิวเตอร์
ใช้แรงดัน 5 โวลท์ // บันทึกได้ 30000 อักษร // มีระบบนาฬิกาให้ด้วย (Full option แบบในคลิป)
ราคาแบบสายแพ 1 เมตร ทำแป้นกดเอง ราคา 430.- บาท
ราคาแบบสายแพมีแป้นกดให้แล้ว ราคา 470.- บาท


วงจรทำป้ายอักษรวิ่ง ขนาด 5x21หลอด แบบไฟเลี้ยง 12-24 โวลท์ // มีระบบนาฬิกา
ตัวนี้แสดงภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น การแก้ไขข้อความ ต้องป้อนด้วยคีย์กด 5 ปุ่ม ไม่สามารถป้อนด้วยคอมพิวเตอร์
ใช้แรงดัน 12-24 โวลท์ // บันทึกได้ 30000 อักษร // มีระบบนาฬิกาให้ด้วย (Full option แบบในคลิป)
ราคาแบบสายแพ 1 เมตร ทำแป้นกดเอง ราคา 500.- บาท
ราคาแบบสายแพมีแป้นกดให้แล้ว ราคา 540.- บาท


ขนาด 8x30
ขนาด 16x60
ขนาด 16xตามต้องการ
การปักหลอด หรือ การต่อขาของหลอด ในการทำป้ายอักษรวิ่ง 8x30
การปักหลอด หรือ การต่อขาของหลอด ในการทำป้ายอักษรวิ่ง 16x XX
โมดูลป้ายอักษรวิ่ง Outdoor
แบบ A
แบบ B


นาฬิกาดิจิตอล LED // Digital Clock LED
v025 v025-2 v044 v045 v048-3 v049 v059 v064
v020
-XXXX

v010 นาฬิกาแสดงเวลา-วันเดือนปี ขณะเดียวกัน
นาฬิกา 10 หลัก แสดง ชั่วโมง-นาที 4หลัก/ วัน-เดือน-ปี 6 หลัก//วงจร ราคา 3200.-บาท
นาฬิกา 12 หลัก แสดง ชั่วโมง-นาที-วินาที 6หลัก/ วัน-เดือน-ปี 6 หลัก//วงจร ราคา 3500.-บาท
นาฬิกา 12 หลัก แสดง ชั่วโมง-นาที 4หลัก/ วัน-เดือน-ปี 6 หลัก/ อุณหภูมิ 2 หลัก//วงจร ราคา 3700.-บาท
แผงวงจรควบคุม ขับนาฬิกา 12-14 หลัก แสดง ชั่วโมง-นาที 4หลัก6หลัก/ วัน-เดือน-ปี 6 หลัก/ อุณหภูมิ 2 หลัก//วงจร ราคา 3700.-บาท

นาฬิกา 12 หลัก แสดง ชั่วโมง-นาที-วินาที 6หลัก/ วันที่-เดือน-ปี 6 หลัก/วัน 3 หลัก//วงจร ราคา 4700.-บาท

นาฬิกา แสดงเวลา 4 หลัก แสดงแบบ 12 ชั่วโมง AM/PM /
วันที่ตัวเลข-วันเป็นตัวอักษรอังกถษ2ต้ว 5"-เดือนเป็นอักษร3ตัว 5"//วงจร ราคา 6500.-บาท

นาฬิกา แสดงเวลา 4 หลัก 7" แสดงแบบ 12 ชั่วโมง AM/PM /
วันที่ตัวเลข-วันเป็นตัวอักษรอังกถษ3ต้ว 3"-เดือนเป็นอักษร3ตัว 3"//วงจร ราคา XX00.-บาท
นาฬิกา 14 หลัก แสดง ชั่วโมง-นาที-วินาที 6หลัก/ วัน-เดือน-ปี 6 หลัก/ อุณหภูมิ 2 หลัก//วงจร ราคา 4000.-บาท
v048-4 v048-5 v026 นาฬิกาแสดงเวลา 6 หลัก ชั่วโมง-นาที-วินาที//วงจร ราคา 1500.-บาท
นาฬิกาจับเวลา 6 หลัก นับขึ้น ตั้งค่าได้ 99ชม.59นาที//วงจร ราคา 1500.-บาท

-XXXX


in box
v053 นาฬิกาจับเวลา 6 หลัก นับเวลาถอยหลังถึงเที่ยงคืน//วงจร ราคา 1500.-บาท
นาฬิกาจับเวลา 6 หลัก นับลง ตั้งค่าได้ 99ชม.59นาที//วงจร ราคา 1500.-บาท
v057-2 นาฬิกาแสดงเวลา 4 หลัก ชั่วโมง-นาที//วงจร ราคา 1000.-บาท
นาฬิกาจับเวลา 4 หลัก นับขึ้น ตั้งค่าได้ 99ชม.59นาที//วงจร ราคา 1000.-บาท
นาฬิกาจับเวลา 4 หลัก นับขึ้น ตั้งค่าได้ 99นาที//วงจร ราคา 1000.-บาท
v053-2 นาฬิกาจับเวลา 4 หลัก นับเวลาถอยหลังถึงเที่ยงคืน//วงจร ราคา 1000.-บาท
นาฬิกาแบบต่อพ่วงหลายตัว(Master-Slave) ให้เวลาเดินเท่ากันทุกตัว
VDO ประกอบ
นาฬิกาแบบต่อพ่วงหลายตัว ให้เวลาเดินเท่ากันทุกตัว ใช้เวลาในคอมพิวเตอร์เป็นตัวหลัก
v061 v026-2 นาฬิกาแสดงเวลา 4 หลัก ชั่วโมง-นาที แสดงสลับวันที่-อุณหภูมิ//วงจร ราคา 1200.-บาท
v057 นาฬิกาแสดงเวลา 6 หลัก ชั่วโมง-นาที แสดงสลับวันที่-อุณหภูมิ//วงจร ราคา 1700.-บาท
v048 v048-2 นาฬิกานับเวลาถอยหลัง Fix 20 นาที ตายตัว แสดงเวลา 4 หลัก นาที-วินาที //วงจร ราคา 1000.-บาท
นาฬิกาจับเวลา 4 หลัก นับลง ตั้งค่าได้ 99ชม.59นาที//วงจร ราคา 1000.-บาท
นาฬิกาจับเวลา 4 หลัก นับลง ตั้งค่าได้ 99นาที//วงจร ราคา 1000.-บาท
นาฬิกาจับเวลา 4 หลัก นาที-วินาที นับถอยหลัง ใช้กับการชกมวย ตั้งค่าได้ 2ช่วง ชก/พัก ตั้งค่า 1-9นาที//วงจร ราคา 2000.-บาท
นาฬิกาจับเวลา 6 หลัก นับลง ตั้งค่าได้ 9999นาที 59 วินาที//วงจร ราคา 1500.-บาท
นาฬิกาจับเวลา 6 หลัก นับลง ตั้งค่าได้ 9999 ชั่วโมง 59 นาที//วงจร ราคา 1500.-บาท
นาฬิกาจับเวลา 3 หลัก นับขึ้น-ลง ตั้งค่าได้ 999 วินาที//วงจร ราคา 900.-บาท
นาฬิกาจับเวลา นับขึ้น-นับลง ตั้งค่าได้สูงสุด 99วัน 23ชั่วโมง 59นาที 59วินาที แสดงผลแค่ 2 หลัก มีLEDเป็นตัวกำหนดว่าเลขที่แสดงเป็น วัน/ชั่วโมง/นาทีหรือวินาที
ขับตัวเลขได้ 3"-12"//วงจร ราคา 1600.-บาท
นาฬิกาจับเวลา นับขึ้น-นับลง ตั้งค่าได้สูงสุด 99วัน 23ชั่วโมง 59นาที 59วินาที แสดงผล 8หลัก แสดง วัน/ชั่วโมง/นาที/วินาที//ขับตัวเลขได้ 3"-12" //วงจร ราคา 2200.-บาท

นาฬิกา ขนาด10" 2ด้าน // 10"2side

นาฬิกาขนาด 24" 4 หลัก


-XXXX


รูปรายละเอียดการต่อวงจร นาฬิกา 4หลัก 10" -- Click ดู

นาฬิกาขนาด 7" 6 หลัก


นาฬิกาขนาด 7" 4 หลัก


นาฬิกาแสดงเวลาขนาด 5" 6 หลัก/อุณหภูมิ 2 หลัก / ความชื้น 2 หลัก


นาฬิกาแสดงเวลาขนาด 5" 4 หลัก/อุณหภูมิ 2.5 หลัก 0.5องศาC / วันที่ 6 หลัก


-XXXXนาฬิกาแบบอื่นๆ

-นาฬิกาจับเวลา ชั่วโมง-นาที-วินาที มีจุดต่อกับสวิตซ์แบบMatrix เพื่อใช้แสดงคะแนนสลับกับเวลา ใช้ในกีฬาโดดร่มหรือพารามอเตอร์ เพื่อจับเวลาและให้คะแนนการกระโดดร่มลงเหยียบเป้าหมาย

-นาฬิกาจับเวลา ชั่วโมง-นาที-วินาที หรือ ชั่วโมง-นาที ใช้ต่อจับเวลาการทำงานของเครื่องจักร //รับอินพุททั้ง แบบแรงดันและหน้าสัมผัส
-แบบ เริ่มนับใหม่ทุกครั้ง เมื่อ มีสัญญาณอินพุทเข้ามา
-แบบ นับต่อเนื่องกัน เมื่อ มีสัญญาณอินพุทเข้ามาให้นับ ไม่มีอินพุทมาให้หยุดนับนาฬิกาแบบนับวัน/นับเป็นวัน
นาฬิกานับวัน-ถอยหลัง 999วัน แสดง 3 หลัก ตั้งค่าได้ //วงจร ราคา 1600.-บาท
นาฬิกานับวัน-ถอยหลัง 99วัน แสดง 2 หลัก ตั้งค่าได้ //วงจร ราคา 1400.-บาท

นาฬิกานับวัน-นับขึ้น-นับลง 99วัน 23ชั่วโมง 59 นาที 59วินาที แสดง 8 หลัก ตั้งค่าได้ //วงจร ราคา 2500.-บาท


นาฬิกาจับเวลาแบบละเอียด
v007 จับเวลา 1/100 วินาที
v007-2 จับเวลา 1/100 วินาที
แบบ A มี 1 โหมด 1.โหมดจับเวลา 1/100 วินาที ราคา วงจร 2500.- บาท
แบบ B มี 2 โหมด ในตัวเดียว 1.แสดงเวลา-วันที่ 2.โหมดจับเวลา 1/100 วินาที ราคา วงจร 2900.- บาท

-นาฬิกาจับเวลา นาที-วินาที-1/100วินาที ใช้ต่อจับเวลา เช่น รถแข่ง การวิ่งแข่ง อื่นๆ

จับเวลา 1/1000 วินาที

วัดแสดงอุณหภูมิ //Temp Measure
v038 แสดงเลข 2 หลัก ไม่มีทศนิยม
v038-2 แสดงเลข 2 หลัก ไม่มีทศนิยม// ราคาวงจร 900.- บาท
เมื่อลงกล่องเสร็จ//IN BOX

-XXXXแสดงทศนิยม 0.5/Step(วัดได้ -20 ถึง +99.5 องศา) // ราคาวงจร 900.- บาท
แสดงทศนิยม 0.1/Step(วัดได้ +5.0 ถึง +99.9 องศา)//ราคาวงจร 1200.- บาท + หัววัด 200.- บาท
ใช้ขับเลข 3"-12" แสดงทศนิยม 0.1/Step(วัดได้ +5.0 ถึง +99.9 องศา) ใช้หัววัด แบบ Thermocouple type K//ราคาวงจร 1500.- บาท ราคาไม่รวมหัววัด
วงจรวัดแสดงผลอุณหภูมิ และมีการแจ้งเตือนได้ เมือ่อุณหภูมิสูงกว่าที่ตั้งไว้ (ตั้งค่าได้ 00-99C ต่ออุปกรณ์แจ้งเตือนเช่น แผงLED/กระดิ่ง
ใช้งานประเภท ห้องserver ห้องเย็น เป็นต้น) แสดงผล2หลัก ขับตัวเลข 3"-12" // ราคาวงจร 1300.- บาท รวมหัววัดแล้ว

ป้ายวัดแสดงค่าอุณหภูมิ 2 จุด แสดงทศนิยม 1 ตำแหน่ง //หัววัดแบบ Thermo Couple Type K

ป้ายวัดแสดงค่าอุณหภูมิ 3 หลัก วัดได้สูงสุด 999 องศา //หัววัดแบบ Thermo Couple Type K // วงจรราคา 1200.- บาท ไม่รวมหัววัด


วัดอุณหภูมิและความชื้น

ป้ายแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้น


ป้ายแสดง อุณหภูมิ 2 หลัก ความชื้น 2 หลัก ขนาด 12 นิ้ว

-XXXX
ป้ายแสดง อุณหภูมิ 3 หลัก ความชื้น 2 หลัก ขนาด 4 นิ้ว

สุ่มตัวเลข // Random Number
v039 v039-2 v039-3

ผสมสี / เปลี่ยนสี // Random Color LED
v029 v030 v030-2


เกมโชว์ /เกมกดปุ่ม
วงจรใช้ทำเกมกดปุ่ม แบบ 6 สวิตซ์กด//ไฟวิ่งซ้าย-ขวา 6 ช่องเพื่อควบคุมไฟLEDหรือไซเรนหมุน สวิตซ์ปุ่มใดถูกกดไฟจะไปหยุดที่ช่องนั้น(แบบกดแล้วหยุดเลย) //วงจร ราคา 1200.-บาท
วงจรใช้ทำเกมกดปุ่ม แบบ 6 สวิตซ์กด//ไฟวิ่งซ้าย-ขวา 6 ช่องเพื่อควบคุมไฟLEDหรือไซเรนหมุน สวิตซ์ปุ่มใดถูกกดไฟจะไปหยุดที่ช่องนั้น(แบบไฟจะค่อยๆวิ่งช้าลงจนหยุดเพื่อให้ลุ้น) //วงจร ราคา 1200.-บาท


แป้นกด ควบคุมตัวเลข ระยะใกล้-ไกล // Number Keypad + Number Control
v054 v054-2 v055 v056 v063

รับค่า RS-232 แสดงผล
แสดงผลตัวเลข 1 หลัก // วงจรราคา 600.- บาท
แสดงผลตัวเลข 2 หลัก // วงจรราคา 700.- บาท
แสดงผลตัวเลข 3 หลัก // วงจรราคา 900.- บาท
แสดงผลตัวเลข 4 หลัก // วงจรราคา 1000.- บาท
แสดงผลตัวเลข 5 หลัก // วงจรราคา 1150.- บาท
แสดงผลตัวเลข 6 หลัก // วงจรราคา 1300.- บาท


วงจร รับค่าตัวเลข RS-232 จากเครื่องชั่งน้ำหนัก ออกมาแสดงผล 5 หลัก 000.00 g วงจรราคา 2500.-บาท


รับค่า RS-232 แสดงผลตัวเลข 4 หลัก 2 แถว ขนาด 4"-XXXX


รับค่า RS-485 แสดงผล
แสดงผลตัวเลข 1 หลัก // วงจรราคา 700.- บาท
แสดงผลตัวเลข 2 หลัก // วงจรราคา 800.- บาท
แสดงผลตัวเลข 3 หลัก // วงจรราคา 1000.- บาท
แสดงผลตัวเลข 4 หลัก // วงจรราคา 1100.- บาท
แสดงผลตัวเลข 5 หลัก // วงจรราคา 1250.- บาท
แสดงผลตัวเลข 6 หลัก // วงจรราคา 1500.- บาท
ตัวอย่างป้ายตัวเลข 5" รับค่า RS-485 ค่ากำลังไฟกิโลวัตต์ มาแสดงผลจอใหญ่
รับค่า จาก PLC-แสดงผล
รับค่า พัลส์ มาแสดงผลนับจำนวน
รับค่า ABCD/8421 มาแสดงผล นับจำนวน
รับค่า ABCD/8421 รวมGND เป็น 5 เส้น มาแสดงผล 0-9 ใช้ไฟเลี้ยงจาก PLC +24 VDC แสดงผล 1 หลัก /วงจร ราคา 700.-บาท
วงจรรับค่าจากPLC แสดงผล 1-2หลัก
รับค่า ABCD/8421 แสดงผลตัวเลข 4 หลัก อินพุท16เส้น+GNDรวม 1 เส้น มาแสดงผล 0-9 ใช้ไฟเลี้ยงจาก PLC +24 VDC ขับเลข 3"-12"/วงจร ราคา 2000.-บาท
รับค่า ABCD/8421 แสดงผลตัวเลข 4 หลัก อินพุท16เส้น+GNDรวม 1 เส้น/มีStrobe 1 เส้น มาแสดงผล 0-9 ใช้ไฟเลี้ยง12VDC ขับเลข 3"-12"/วงจร ราคา 2000.-บาท
4-20mA
รับค่า 4-20mA แสดงผล 100 Step ขับเลข 3"-12"/วงจร 2000.- บาท
รับค่า 4-20mA แสดงผล 1000 Step ขับเลข 3"-12"/วงจร 2200.- บาท
รับค่า 4-20mA แสดงผล 2000 Step
รับค่า 4-20mA แสดงผล 4000 Step
รับค่า 4-20mA แสดงผล 10000 Step


ความเร็วรอบ แสดงผล / วัดความยาว ต่อ นาที (Line Meter)
วงจรวัดความเร็วรอบลูกล้อ หรือ นับจำนวนการผลิตต่อนาที รับพัลส์ได้ทั้งหน้าสัมผัสและแรงดัน วัดได้ 24-99 รอบ/นาที ขับหลอดได้ 3"-12" แสดงผล 2 หลัก// ราคาวงจร 900.- บาท
วงจรวัดความเร็วรอบลูกล้อ หรือ นับจำนวนการผลิตต่อนาที รับพัลส์ได้ทั้งหน้าสัมผัสและแรงดัน วัดได้ 24-250 รอบ/นาที ขับหลอดได้ 3"-12" แสดงผล 3 หลัก// ราคาวงจร 1100.- บาท
วงจรวัดความเร็วรอบลูกล้อ เพื่อ นับจำนวนการผลิต จำนวนหลาต่อนาที รับพัลส์ได้ทั้งหน้าสัมผัสและแรงดัน วัดได้ 15-99 หลา/นาที ขับหลอดได้ 3"-12" แสดงผล 2 หลัก// ราคาวงจร 900.- บาท
วงจรวัดความเร็วรอบลูกล้อ เพื่อ นับจำนวนการผลิต จำนวนเมตรต่อนาที รับพัลส์ได้ทั้งหน้าสัมผัสและแรงดัน วัดได้ 24-99 เมตร/นาที ขับหลอดได้ 3"-12" แสดงผล 2 หลัก// ราคาวงจร 900.- บาท


วัดความถี่-แสดงผล

วงจรวัดความถี่ 5000 Hz แสดงผลจอใหญ่ 1.8"-12" ราคาวงจร 1500.-บาท


วงจรวัดความถี่ 10 kHz แสดงผลจอใหญ่ 1.8"-12" ราคาวงจร 1550.-บาท


วงจรวัดความถี่ 30 kHz แสดงผลจอใหญ่ 1.8"-12" ราคาวงจร 1600.-บาท-XXXX

วัดแรงดัน แสดงผล //
100.0 DC Volt Max.

วัดแรงดัน ไฟสลับ 500 V AC ขับเลขแสดงผล 3"-12" วงจรราคา 2500.-บาทนับจำนวนขึ้น-นับลง // Count Up-Count Down
v033 v033-2 v041 v051

วงจรไฟกระพริบ // Blink Circuit
v001 v001-2 v011 v012 v013 v018 v021 v027
v042 ทำ LED เป็นขอบแบบหยาบ ของป้ายแล้วใช้วงจร4ช่อง เข้าไป
v042-2 ทำ LED เป็นขอบแบบละเอียด ของป้ายแล้วใช้วงจร4ช่อง เข้าไป
v052 ทำ LED เป็นแถวเรียงกัน แล้วต่อกับวงจรกระพริบ 48 แบบเข้าไป
v034 ทำ LED เป็นวงกลม แล้วต่อกับวงจรกระพริบ 48 แบบเข้าไป

วงจรทดสอบ // Test Circuit
v015 v015-2 v015-3 v019 v058 v028 v023


-XXXX


วงจรทำป้ายราคาปั๊ม น้ำมัน // Oil Cost Circuit

ในรูปนี้ ตัวเลข ขนาด 18 นิ้ว (18 inch)

ราคาแบบแยกชิ้น (ไม่รวมแผงหลอด LED แสดงผล)

วงจรทำป้ายราคาปั๊ม แก๊ส // Gas Cost Circuit


วงจรใช้ทำป้ายปั๊มแก๊ส ราคา 950 บาท (เป็นแบบตั้งค่าตัวเลขด้วยสวิตช์ ข้างกล่อง)

แสดงตัวเลข 4 หลัก พร้อมแป้นกดป้อนราคา จอ LCD แบบลากสายระยะไกล

ราคาแบบแยกชิ้น
ชุดแป้นกด จอ LCD ตัวส่ง ราคา 1500 บาท
ชุดขับตัวเลข 3" - 12" ราคา 1200 บาท


ตัวเลข 12"-XXXX


ป้ายราคาร้านทอง // Gold Cost
v005
วงจรใช้ทำป้ายราคา ร้านทอง 5 หลัก 2 แถว ,, วงจรราคา 1600.-บาท
วงจรใช้ทำป้ายราคา ร้านทอง 5 หลัก 3 แถว ,, วงจรราคา 2300.-บาท
วงจรใช้ทำป้ายราคา ร้านทอง 5 หลัก 4 แถว ,, วงจรราคา 3200.-บาท


ป้ายราคาทองแบบ 3 แถว // เลขแบบ 7 Segment 2.3"

ป้ายราคาทองแบบ 5 แถว // เลขแบบ LED


ป้ายจราจร//Traffic LED
ป้ายแบบ เสากระพริบวงกลม ติด-ดับ ตามทางแยก //ใช้ Solar cell

ป้ายจราจรเปลี่ยนรูปได้

Graphics // ป้ายภาพเคลื่อนไหว
v006
v022 ป้ายกราฟฟิคขนาด 16x13 หลอด สีน้ำเงิน
v046 ป้ายร้านกาแฟ(ยังไม่ได้upgrade ซะที)
v046-2
ป้าย LED Graphic สีเดียว ชนิดโปรแกรมรูปเอง

Other
v035
Peltier // Click ดู Clip VDO
Switching Computer // Click ดู Clip VDO

7 Segment 4"
7-Segment 4" // Click ดู Clip VDO
7-Segment 4" >> Counter 4L// Click ดู Clip VDO
7-Segment 4" >> Counter 3L-3L// Click ดู Clip VDO
7-Segment 4" >> Counter 3L-5L// Click ดู Clip VDO
นาฬิกา ดิจิตอล แสดง ชั่วโมง-นาที-วินาที/วัน-เดือน-ปี // Click ดู Clip VDO
นาฬิกา ดิจิตอล แสดง ชั่วโมง-นาที-วินาที/วัน-เดือน-ปี // Click ดู Clip VDO


-XXXX

เครื่องชั่งดิจิตอล
ตัวช่าง ขนาด 15 กิโลกรัม แสดงเลข 7-segment ทศนิยม 3 ตำแหน่ง // Click ดู Clip VDO
ตัวช่าง ขนาด 60 กิโลกรัม
ตัวช่าง ขนาด 150 กิโลกรัม


เทคโนโลยี เครื่องขายสินค้า-บริการ หยอดเหรียญ//VENDING
ตัวหยอดเหรียญ ชนิด รับเหรียญชนิดเดียว == ราคา 390 บาท

เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ


ป้ายแสดงผลคะแนน (Score Board)
ป้ายและวงจรที่ใช้ทางด้านกีฬา//Sports
ป้ายแบบ A
ป้ายแบบนี้ใช้วงจรควบคุม 2 ชุด
ชุดA ควบคุมผลคะแนนทั้ง2ฝั่ง ราคา 1600.- บาท
ชุดฺB ควบคุมเวลาการแข่งขัน 99 นาที ตั้งค่าได้ ราคา 1600.- บาทป้ายแสดงผลคะแนน แบบมีแต้มบอกจำนวน ยกหรือเซ็ต ด้วย
ป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬา//วงจรใช้ทำราคา 1000.- บาท

-XXXX

วงจรนับ 24 วินาที สำหรับ บาสเก็ตบอล //วงจรราคา 350.- บาท
ป้ายแสดงผลคะแนนรวม //แบบไร้สายวงจรใช้ทำเลขคะแนน ซ้าย2หลัก ขวา2หลัก ราคาวงจร=1200วงจรใช้ทำเลขเวลา 4หลัก ราคาวงจร=1200วงจรใช้ทำป้ายเลขคะแนน ซ้าย2หลัก-ขวา2หลัก และมีแต้มเซ็ท/ยก ทั้ง2 ฝั่ง //ราคาวงจร=1400ป้ายแสดงผลคะแนนรวม // รายละเอียดวงจรแต่ละส่วน จะทยอยลงครับ หรือโทร.สอบถามได้เลยป้ายแสดงผลคะแนนรวม // รายละเอียดวงจรแต่ละส่วน จะทยอยลงครับ หรือโทร.สอบถามได้เลย

-XXXX


ป้ายแสดงผลการผลิต(Production Board)
ป้ายนับจำนวนการผลิตแบบที่ 1 == จะเป็นการนับจำนวนไปเรื่อยๆ เมื่อเต็มก็จะวน 0 ใหม่
แบบที่ 1A = แสดงเลข 4 หลัก 0000-9999 // Click ดู Clip VDO
แบบที่ 1B = แสดงเลข 5 หลัก 00000-99999
แบบที่ 1C = แสดงเลข 6 หลัก 000000-999999
แบบที่ 1D = แสดงเลข 7 หลัก 0000000-9999999
ป้ายนับจำนวนการผลิตแบบที่ 2 == มีการแสดง 2 ส่วน คือ 1.เลขแสดงเป้าหมายการผลิต(Target ) 2.เลขแสดงจำนวนที่นับได้ ณ ปัจจุบัน(Actual) **เมื่อนับจำนวนจนเท่ากับ Target แล้ว จะมีผลทำให้รีเลย์ทำงาน ใช้เพื่อควบคุมสิ่งที่ต้องการ เช่น กริ่งเสียงเตือน เป็นต้น // Click ดู Clip VDO
ป้ายนับจำนวนการผลิตแบบที่ 3 // เป็นแบบป้ายนับจำนวน โดยมีตัวตั้งเวลาเป็นตัวเริ่มการทำงานใหม่ตั้งได้ 1-800ชั่วโมง แสดงผล 4 หลัก วงจรราคา 2000.-บาท
ป้ายนับจำนวนการผลิตแบบที่ 4 //มี TARGET 4L+ ACTUAL 4L

ป้ายนับจำนวนการผลิต //มี TARGET 7หลัก+ ACTUAL 7หลัก


-XXXXป้ายนับจำนวน 6 หลัก 4 แถว 1.8"


ป้ายนับจำนวน 4 หลัก 6 แถว 2.3"


ป้ายนับจำนวน 4 หลัก 2 แถว 5"


ป้ายนับจำนวน 7 หลัก 3 แถว 2.3"


-XXXXป้ายนับจำนวน 6 หลัก 1 แถว 2.3"


ป้ายนับจำนวน 4 หลัก 1 แถว 4"


ซ่อน/แสดง
Ads by Google..     Ads by Google..


GPS
นาฬิกาแสดงเวลา 6 หลัก ชั่วโมง-นาที-วินาที /ตั้งเวลาจากสัญญาณดาวเทียม ด้วย GPS อัตโนมัติ ตรงกับเวลามาตรฐานโลก ลดปัญหาในการต้องปรับเวลาเมื่อเดินไม่ตรง
วงจร ราคา 2500.-บาท +โมดูลGPS 2900.-บาท
นาฬิกาแสดงเวลา 4 หลัก ชั่วโมง-นาที /ตั้งเวลาจากสัญญาณดาวเทียมด้วย GPS อัตโนมัติ ตรงกับเวลามาตรฐานโลก ลดปัญหาในการต้องปรับเวลาเมื่อเดินไม่ตรง
วงจร ราคา 2300.-บาท +โมดูลGPS 2900.-บาท
GSM Module-XXXXวงจรส่งค่า
วงจรส่งค่า เวลา-วัน-เดือน-ปี ออกมาเป็น RS-232


รับค่าจากแป้นกด 0-9 +/- 4หลัก แล้วส่งออกไปแบบ RS-485
ชุดแป้นกดส่งค่า แบบใช้สายลาก ระยะไกล ไม่เกิน 1200 ม.


ชุดแป้นกดส่งค่า+ชุดวงจรรับเพื่อแสดงตัวเลข //แบบใช้สายลาก ระยะไกล ไม่เกิน 1200 ม.
รับค่าจากแป้นกด แสดงผลตัวเลข 2หลัก ขับเลข 3"-12" ราคาชุดวงจร 1200+800.-
รับค่าจากแป้นกด แสดงผลตัวเลข 3หลัก ขับเลข 3"-12" ราคาชุดวงจร 1200+1300.-
รับค่าจากแป้นกด แสดงผลตัวเลข 4หลัก ขับเลข 3"-12" ราคาชุดวงจร 1200+1600.-
รับค่าจากแป้นกด แสดงผลตัวเลข 5หลัก ขับเลข 3"-12" ราคาชุดวงจร 1200+1700.-
รับค่าจากแป้นกด แสดงผลตัวเลข 6หลัก ขับเลข 3"-12" ราคาชุดวงจร 1200+1800.-
รับค่าจากแป้นกด แสดงผลตัวเลข 7หลัก ขับเลข 3"-12" ราคาชุดวงจร 1200+2000.-
รับค่าจากแป้นกด แสดงผลตัวเลข 8หลัก ขับเลข 3"-12" ราคาชุดวงจร 1200+2100.-


ชุดแป้นกด และวงจรขับหลอด 7Segment / LED ขนาดเล็ก0.56" - 3 " แสดงผลทันทีระยะไม่เกิน 1 เมตร ไม่มีการส่งค่า
แป้นกด แสดงผลตัวเลข 4 หลัก ขับเลขขนาดเล็ก ราคาชุดวงจร 1500.- (ไม่รวมหลอดแสดงผล)
แป้นกด แสดงผลตัวเลข 5 หลัก ขับเลขขนาดเล็ก ราคาชุดวงจร 1600.- (ไม่รวมหลอดแสดงผล)
แป้นกด แสดงผลตัวเลข 6 หลัก ขับเลขขนาดเล็ก ราคาชุดวงจร 1700.- (ไม่รวมหลอดแสดงผล)
แป้นกด แสดงผลตัวเลข 7 หลัก ขับเลขขนาดเล็ก ราคาชุดวงจร 1800.- (ไม่รวมหลอดแสดงผล)
แป้นกด แสดงผลตัวเลข 8 หลัก ขับเลขขนาดเล็ก ราคาชุดวงจร 1900.- (ไม่รวมหลอดแสดงผล)


ในรูป ตัวเลขขนาด 1" 6หลัก


RF/Wireless System ระบบไร้สาย
LCD
LCD 1 Line // Click ดู Clip VDO
LCD 2 Line // Click ดู Clip VDO
LCD 4 Line // Click ดู Clip VDO

LCD Graphic 128x64
TFT LCD
TOUCH SCREEN


BOARD LCD Control

MB01 V1.0 // 750.-บาท //เป็นบอร์ด LCD รุ่นแรก ที่ทำออกมา มี 3 โหมด 1.แสดงเวลา วันเดือนปี 2.จับเวลานับขึ้น6หลัก 99ชม.59นาที 3.ใช้ปรับตั้งค่าให้วงจร7000จังหวะ //ไฟเลี้ยง12VDC// โหมดอื่นจะถูกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ ในเวอร์ชั่น ถัดไป

MB02 V1.0 450.-บาท //เป็นบอร์ด รับค่าRS-232 แสดงผล LCD 2 บรรทัด bitrate 9600,n,1 //ไฟเลี้ยง12VDC

MB03 V1.0 ใช้นับชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า220Vac ที่ต้องการ

MB04 V1.0 ใช้วัดอุณหภูมิ และแสดงผลแบบ 1 ช่อง 5-99องศาC


Q System
วงจรทำป้ายลำดับ Q(no sound) ,แสดงตัวเลข //ขนาด 3 หลัก 5 แถว
แสดงเลข 1.8"-12"/รับค่าจากแป้นกด+จอแสดงLCD //วงจร ราคา 4900.-บาท

Encoder + Counter / Length

วงจรรับค่าจาก Encoder วัดระยะแบบลูกล้อหมุน แล้วแสดงผลเป็น cm , m /มีปุ่มกดสลับไปมาระหว่างค่า เมตรและเซ็นติเมตร / แสดงค่าสะสม 5 หลัก สูงสุด 999.99 เมตร/
รับค่าพัลส์ ที่ระดับ mm. / มีระบบตั้งค่าให้รีเลย์ทำงานเมื่อถึงค่าที่กำหนด//ขับเลขขนาด 3"-12" 5 หลัก//วงจร ราคา 4000.-บาท

More Number+ 2 side // เลขหลายหลัก และ แสดง2ด้านเหมือนกัน
ป้ายตั้งค่า 32หลัก แสดงผล2ด้าน //ควบคุมด้วย รีโมท

Order//ตามแบบที่สั่ง


Other example job
รูปตัวอย่างงานที่เคยทำวงจร-- Click ดู4" 7segment นาฬิกาจับเวลา 4 หลัก นับขึ้น-นับลง

4" 7segment นาฬิกา 4 หลัก


-XXXXเป็นชุดแสดงค่าพิกัดของปืนใหญ่ 4 กระบอก ของ กองทัพบกที่กาญจนบุรี ให้ทำขึ้น การทำงานคือ ที่กองอำนวยการจะแจ้งค่าพิกัดที่จะยิงให้ปืนใหญ่แต่ละกระบอกด้วยการกดค่าทางแป้นกดLCDแล้วกดส่ง จากนั้น ค่าพิกัดจะไปแสดงเลขบนจอLCD ของกล่องตัวลูกที่ประจำอยู่ที่ปืนใหญ่แต่ละกระบอก ซึ่ง ระบบเก่าคงเป็นแบบ มีคนวิ่งมาบอกแต่ละจุด หรือไม่ก็ วิทยุมาบอกพิกัด


เป็นชุดวงจร ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขยับร่างกายได้น้อยมาก พูดไม่ได้ ให้สามารถเรียกคนที่นั่งเฝ้าไข้ได้ ว่าต้องการอะไรบางอย่าง (ประดิษฐ์เมื่อ สิงหาคม 2554)
เคสนี้ โจทย์คือว่า มีลูกค้าได้มาปรึกษาว่าญาติของตน ป่วยและขยับตัวไม่ได้เลย พูดไม่ได้ สิ่งที่ยังขยับได้ คือ หมุนคอได้นิดเดียว
ซึ่งก็ไม่สามารถจะใช้กดสวิตช์ได้ และก็ดวงตาที่ยังขยับได้ ญาติของผู้ป่วยได้จ้างคนเฝ้าไข้แต่ก็ไม่ไหวเนื่องจากต้องอดหลับอดนอนคอยดู อีกทั้ง ต้องมีเวลาพักบ้าง
ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษา วิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ให้ใช้การจับภาพจากกล้องเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของคนไข้ แต่ญาติคนไข้บอก ได้ลองปรึกษาแล้วแต่ก็ยุ่งยากและราคาแพงอยู่
เขาบอกให้ช่วยหน่อย เนื่องจากลำบากมากตอนนี้ ผมก็เลยลองทำและให้ลองไปทดลอง ผลสรุป คือ ใช้การได้
ก็หลักการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนนี้คนไข้สามารถเรียกคนเฝ้าได้เมื่อต้องการเพียงแค่ ขยับให้ข้างแก้มโดนกับแท่งโลหะ บัซเซอร์เสียง จะดังขึ้นให้คนเฝ้าไข้ที่อยู่ใกล้ๆหรือหลับพักอยู่ได้ยิน
ชุดวงจร ราคาถูกครับ ประมาณ ไม่เกิน300บาท
สำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ครับ โทร.ติดต่อได้ (อย่างญาติผู้ป่วยท่านนี้เขารักคนป่วยมาก ไม่อยากละเลยหรือทอดทิ้งแม้แต่นิดเดียว ให้ความสำคัญถึงการเรียกของคนป่วย ผมนับถือจริงๆ)

ขยายจอแสดงผล จากเครื่องชั่งน้ำหนัก ให้แสดงผลในป้ายใหญ่ 2.3 นิ้ว - 24 นิ้ว (ในรูปแสดงจากเครื่องชั่ง 60 กิโลกรัม แสดงผลเลข 12 นิ้ว)


นาฬิกาจับเวลานับลงแบบ 2 หลัก แสดงเป็นนาที


ป้ายแสดงเวลา 6 หลัก อุณหภูมิ 2 หลัก ความชื้น 2 หลัก ขนาด 3 นิ้ว


นาฬิกา 4หลัก 6หลัก ขนาด 12 นิ้ว


-XXXX


นาฬิกา 6 หลัก 4"


นาฬิกา 4 หลัก 3"


นาฬิกา 4 หลัก 2.3" อุณหภูมิ 2หลัก1.8" ความชื้น2หลัก 1.8"นับจำนวน 3" 4หลัก ลงกล่อง แแบใช้รีโมทต่อกับไซเรน 12 โวลท์ดีซี เพื่อเป็นสัญญาณเตือน


ใช้งานแบบรีโมทไร้สาย(RF)


นาฬิกา 7" 6 หลัก
ตัวอย่างป้ายคะแนนสกอร์บอร์ดที่ใช้ไฟเส้นทั้งแบบอ่อนและแบบแข็งในการทำ แล้วต่อกับวงจรในเวป เพื่อใช้และจำหน่าย


ไฟ LED ติดศาลใช้ต่อกับกริ่ง 3" 220โวลท์


-XXXX

Power Supply /วงจรจ่ายไฟ


ENERGY

SOLAR CELL // พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Cell 6V/100mA. 0.6 Watt @ราคา= 160.- บาท30.- บาท วงจรเก็บประจุเข้าแบตเตอรี่ และ auto switch on 50mA ใช้กับแผง Solar 6V/100mA
270.- ทั้งชุด (Solar Cell 6V/100mA+แบตเตอรี่+วงจรควบคุม+หลอดไฟ)
Solar Cell 6V/200mA. 1.2 Watt @ราคา= 300.- บาท
Solar Cell 5 Watt

Solar Cell 10 Watt //Output 18 Volt. 0.6 Amp. ราคา 1200.- บาท

ตัวอย่างงานประยุกต์ใช้ // solar cell ติดศาล //ตัวอย่างภาพที่ติดตั้งแล้ว //ที่นี่ผมติดตั้งให้ทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียว -- Click ดู
Free Free!! เอาไปทำใช้กันครับ แบ่งปันแชร์กัน วงจรไฟLED ติดศาล ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เปิดปิดอัตโนมัติ//ไม่ต้องเสียบปลั๊ก 220โวลท์

รูปเมื่อประกอบวงจรเข้ากับแบตโทรศัพท์เสร็จแล้ว //มีจุดเสียบแผงโซล่าร์เซลล์ และ จุดเสียบชุดหลอดLED25/02/56 upgrade ป้ายแสดงอุณหภูมิ 2 หลัก แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ //แสดงผลทั้งกลางวัน-กลางคืน//ปรับแสงLEDอัตโนมัติ//ไม่ต้องเสียบปลั๊ก 220โวลท์

WIND POWER

HIDROGEN CELL

JET

Lighting LED in home///ใช้Ledให้แสงสว่างภายในบ้าน
ในบ้านที่ผมอยู่ใช้LED ให้แสงสว่าง แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ แล้ว 80%

โมดูลขนาด 1w
โมดูลขนาด 5-15w
โมดูลขนาด 5-19w
Back up Energy
การทำไฟฟ้าสำรองใช้ในบ้าน


M-AUTOBOT FARM
เพาะปลูก
Plan A
Plan B
Plan C
Plan D
เลี้ยงสัตว์
Circuit//วงจรอื่นๆ (**ลายวงจรHandmade)


50.-บาท
วงจรไฟกระพริบ 1 ช่อง ติด-ดับ //driver ตัวขับกระแสขนาด 40A(ขนาดลายวงจรอาจทนกระแสได้ประมาณ 10A) **ยังไม่เคยทดสอบขับกระแสจนลายวงงจรขาดจึงประมาณไว้ที่ 10A // ใช้ใส่ในป้ายเชียร์ ในส่วนที่ต้องการให้กระพริบ
70.-บาท
วงจรไฟกระพริบ 2 ช่อง ติด-ดับสลับกัน //driver ตัวขับกระแสขนาด 40A(ขนาดลายวงจรอาจทนกระแสได้ประมาณ 10A) **ยังไม่เคยทดสอบขับกระแสจนลายวงงจรขาดจึงประมาณไว้ที่ 10A // ใช้ใส่ในป้ายเชียร์ ในส่วนที่ต้องการให้กระพริบ
200.- บาท วงจรกระพริบ 4 ช่อง 5A/ช่อง //จังหวะเรียง 1 2 3 4 1 2 3 4
200.- บาท วงจรกระพริบ 4 ช่อง / ทำขอบ
300.- บาท วงจรกระพริบ 48 แบบ (16 ช่อง)(250mA/ช่อง) (เลือกแบบกระพริบด้วย DIP SWITCH)
300.- บาท วงจรกระพริบ 48 แบบ (16 ช่อง)(250mA/ช่อง) (เลือกแบบกระพริบด้วยสวิตซ์กด เลือกความเร็วด้วยสวิตซ์กด)
630.- บาท วงจรกระพริบ 48 แบบ (16 ช่อง)(5A/ช่อง) (เลือกแบบกระพริบด้วย DIP SWITCH)
630.- บาท วงจรกระพริบ 48 แบบ (16 ช่อง)(5A/ช่อง) (เลือกแบบกระพริบด้วยสวิตซ์กด เลือกความเร็วด้วยสวิตซ์กด)
400.- บาท วงจรกระพริบแบบ ตั้งแบบการกระพริบเอง 7000 step (8 ช่อง 250mA/ช่อง)
500.- บาท วงจรกระพริบแบบ ตั้งแบบการกระพริบเอง 7000 step (8 ช่อง 1A/ช่อง)
650.- บาท วงจรกระพริบแบบ ตั้งแบบการกระพริบเอง 7000 step (8 ช่อง 5A/ช่อง) (ความหนาของวงจรจะเพิ่มขึ้นจากวงจรขนาด1A/ช่อง อีกประมาณ 1 cm.)
140.- บาท วงจรกระพริบสลับ Version 2 (2 ช่อง)
170.- บาท วงจรกระพริบ 3 ช่อง 10A/ช่อง //จังหวะเรียง 1 2 3 1 2 3
250.- บาท วงจรกระพริบ 5 ช่อง //จังหวะเรียง 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
400.- บาท วงจรกระพริบ 8 ช่อง 5A/ช่อง //จังหวะเรียง 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
600.- บาท วงจรกระพริบ 12 ช่อง 5A/ช่อง//จังหวะเรียง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170.- บาท วงจรกระพริบ 4 ช่อง ทำขอบ (250mA/ช่อง)
500.- บาท วงจรนับตัวเลขขึ้น0-9 1 หลัก ขับตัวเลข 3"-12" มีตัวปรับความเร็วการนับ//สำหรับ ต่อตัวเลขให้วิ่งโชว์ หน้าร้าน
580.- บาท วงจรนับตัวเลขขึ้น00-99 2 หลัก ขับตัวเลข 3"-12" มีตัวปรับความเร็วการนับ//สำหรับ ต่อตัวเลขให้วิ่งโชว์ หน้าร้าน
520.- บาท วงจรนับตัวเลขขึ้น0-9 1 หลัก ขับตัวเลข 3"-12" มีสวิตช์เพื่อกดนับทีละ 1
600.- บาท วงจรนับตัวเลขขึ้น00-99 2 หลัก ขับตัวเลข 3"-12" มีสวิตช์เพื่อกดนับทีละ 1
750.- บาท วงจรนับตัวเลขขึ้น000-999 3 หลัก ขับตัวเลข 3"-12" มีสวิตช์เพื่อกดนับทีละ 1
900.- บาท วงจรนับตัวเลขขึ้น0000-9999 4 หลัก ขับตัวเลข 3"-12" มีสวิตช์เพื่อกดนับทีละ 1
1050.- บาท วงจรนับตัวเลขขึ้น00000-99999 5 หลัก ขับตัวเลข 3"-12" มีสวิตช์เพื่อกดนับทีละ 1
1200.- บาท วงจรนับตัวเลขขึ้น000000-999999 6 หลัก ขับตัวเลข 3"-12" มีสวิตช์เพื่อกดนับทีละ 1
900.- วงจร วัดอุณหภูมิ -20 ถึง 99.5 C 0.5C/Step ขับตัวเลข 3"-12"
520.- วงจรวัดอุณหภูมิ 5-99 องศาC 2หลัก 1องศา/Step ขับตัวเลข 3"-12" ค่าความผิดพลาดในการวัด 1-2 องศา


ตัวอย่าง ที่ได้ลองติดตั้งแล้ว แบบไม่ใส่กล่อง กับตัวเลขขนาด 12"
** วัดได้อุณหภูมิสุงสุด ที่ 43 อาศา เมื่อปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ** อากาศเย็นสุดที่ตอนเช้า ประมาณ 05.30-06.00น. ของทุกวัน ที่ 20 องศาC แต่ พอตอนบ่าย 13.00-14.30 วัดได้ถึง 40 องศา ขึ้นไป// วันหนึ่งแตกต่างกันได้ ถึง 20 องศา ปรับตัวแทบไม่ทัน
** 21 มีนาคม 2555--->อากาศเย็นสุดที่ตอนเช้า ที่ 22 องศาC ตอนบ่ายวัดได้สูงสุดถึง 42 องศา
** 23 มีนาคม 2555--->อากาศเย็นสุดที่ตอนเช้า ที่ 26 องศาC ตอนบ่ายวัดได้สูงสุดถึง 43-44 องศา
** 30 มีนาคม 2555--->อากาศเย็นสุดที่ตอนเช้า ที่ 25 องศาC ตอนบ่ายวัดได้สูงสุดถึง 43-44 องศา
** 26 เมษายน 2555--->อากาศเย็นสุดที่ตอนเช้า ที่ 29 องศาC ตอนบ่ายวัดได้สูงสุดถึง 44-45 องศา
** 29 เมษายน 2555--->อากาศเย็นสุดที่ตอนเช้า ที่ 29 องศาC ตอนบ่ายวัดได้สูงสุดถึง 45-46 องศา
** 1-11 มกราคม 2556--->อากาศเย็นสุดที่ตอนเช้า ที่ 17-18 องศาC
** 18 มกราคม 2556--->อากาศเย็นสุดที่ตอนเช้า ที่ 17 องศาC
1800.- วงจรนาฬิกา 4 หลัก ขับเลข 3"-12"
2000.- วงจรนาฬิกา 6 หลัก ขับเลข 3"-12"
xxx.- วงจรทำนาฬิกา ขนาด 3" 4หลัก/indoor
xxx.- วงจรทำนาฬิกา ขนาด 3" 6หลัก/indoor
20.- บาท/ฟุต สายแพ 40 เส้น
0.75.-/ตัว ตัวต้านทาน(R) 1 วัตต์ 5%ค่าที่มี 120/180/220/270/330/390/470
12.-/100ตัว ตัวต้านทาน(R) 1/8 วัตต์ 5% ค่าที่มี 1k/1.5k/2k/10k
16.-/100ตัว ตัวต้านทาน(R) 1/4 วัตต์ 5% ค่าที่มี 1k
**** ราคาค่าส่ง EMS 60.-บาท / น้ำหนักมากจ่ายเพิ่ม
สินค้า : นาฬิกา ปฏิทิน V1.0 (แสดง 2 บรรทัด)
Model : M12X21
การใส่ข้อความ : ป้อนข้อมูลด้วยแป้นกดขนาดเล็ก // หรือ ป้อนด้วยคอมพิวเตอร์
** มีระบบนาฬิกาในตัว // สามารถแสดงเป็นนาฬิกาได้ // เลขเวลาบรรทัดบน แสดงตลอดเวลา เห็นได้ทันทีเมื่อหันไปมอง ไม่ต้องรอให้เวลาวิ่งมาแบบ Model M5X21
ตัวอักษร : ภาษาอังกฤษ และ ตัวเลข // พยัญชนะ ก-ฮ เท่านั้น
บันทึกได้ : 30000 ตัวอักษร
ใช้ไฟฟ้า : 12 โวลท์
แบบไม่ลงกล่อง
สีขาว----@ 1700 บาท ไม่รวมสวิทชิ่ง 12 โวลท์ 2 Amp.(200.-) / ไม่รวมค่าจัดส่ง(80.-)Click ดู Clip VDO ประกอบสินค้าLED 7 Segment // แผงเลข LED

แผ่นปริ้นเปล่า 3" 1หลัก ไม่มีขอบ ราคาแผ่นละ == 40 บาท
แผ่นปริ้นเปล่า 3" 1หลัก ขอบสูง ราคาแผ่นละ == 48 บาท
แผ่นปริ้นเปล่า 3" 5หลัก ราคาแผ่นละ == 240 บาท


สินค้า : ตัวเลขขนาด 3 นิ้ว 4 ตัวเลข+โคลอน(คอมมอน อาโนด)
Model : 7S03A

หลอดสีแดง 500.- บาท


สินค้า : ตัวเลขขนาด 5 นิ้ว หลักคู่(คอมมอน อาโนด)
Model : 7S05A


หลอดสีแดง 680.- บาท


สินค้า : ตัวเลขขนาด 7 นิ้ว หลักคู่(คอมมอน อาโนด)
Model : 7S07A

หลอดสีแดง 800.- บาท


สินค้า : ตัวเลขขนาด 10 นิ้ว (คอมมอน อาโนด)
Model : 7S10A

หลอดสีแดง 800.- บาท

หลอดสีเขียว 980.- บาท


สินค้า : ตัวเลขขนาด 12 นิ้ว (คอมมอน อาโนด)
Model : 7S12A

หลอดสีแดง 950.- บาท

หลอดสีเขียว
สินค้า : ไฟฉุกเฉิน //Emergency light

Model : E3X5W

Model : E6X5W
Switching Power Supply & Adaptor

แบบพร้อมใช้งาน = มีหัวเสียบปลั๊ก+หัวแจ๊คDC

12 โวลท์/12 Volt.
ราคาหลอด
LED Super Bright 5 mm.(หัวสั้น) / (ชนิด หัวหมวก)

ชนิด A
1.30 บาทต่อหลอด /แดง/RED/R

ภาพเปรียบเทียบหลอด LED


PCB//ปริ้นท์อเนกประสงค์ ปริ้นท์ไข่ปลา
17.- บาท
72.- บาทความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น/Electronics Knowledges

การต่อ LED ให้ติด
การต่อ LED 1 หลอด กับ ไฟ 12 โวลท์ การต่อ LED 3 หลอด (แบบอนุกรม) กับ ไฟ 12 โวลท์
การต่อ LED หลายหลอด (แบบขนาน) กับ ไฟ 3-6 โวลท์ การต่อ LED หลายหลอด (แบบขนาน) กับ ไฟ 12 โวลท์


ตัวต้านทาน/ตัว R /Resistor การดูสี อ่านค่าตัวต้านทาน
ค่าตัวย่อหน่วยต่างๆ
M=Mega=1,000,000
K=Kilo==1,000
m=milli==0.001
u=micro==0.000001
n=nano==0.000000001
ตัวอย่าง 10A=10,000 mA // 5A=5,000 mA เป็นต้น


ซ่อน/แสดง
Ads by Google..     Ads by Google..
ภูมิอากาศ ณ ปัจจุบัน


M-AUTOBOT ACADEMY


Knowledge

โลก อวกาศ จักรวาล เอกภพ